OSMANLICA / VANKULU LÛGATI (VAN)

اَلْمَثَانِی [el-mesânî] (مَعَانِی [ma'ânî] vezninde) مَثْنَاةٌ [mesnât] kelimesinin cem'idir ki ثِنْیٌ [siny] gibi bir nesnenin katına denir; yukâlu: مَثَانِی الشَّیْءِ أَیْ قُوَاهُ وَطَاقَاتُهُ Ve مَثَانِی [mesânî] kur'ân-ı kerîm’in mecmû'una ıtlâk olunur, âyet-i rahmet âyet-i 'azâba mukterin olduğu için yâhûd merreten ba'de merretin tesniye ve tekrâr olunan âyete denir, Rahmân sûresinde olan âyet-i mükerrere gibi yâhûd murâd sûre-i Fâtiha’dır, namâzın rek'atlarında tekrâr olunduğu için yâhûd sûre-i Bakara’dan sûre-i Berâ'e’ye varınca sûrelerden 'ibârettir yâhûd mutlakan tûlden ve iki yüz âyetten az olup sûre-i mufassaladan ziyâde olan sûredir yâhûd sûre-i hacc ve Neml ve kasas ve 'Ankebût ve Nûr ve Enfâl ve Meryem ve Rûm ve Yâsîn ve Furkân ve hicr ve Ra'd ve Sebe' ve Melâ'ike ve İbrâhîm ve sâd ve Muhammed ve Lokmân ve guref ve Zuhruf ve Mu'min ve Secde ve Ahkâf ve Câsiye ve Duhân ve Ahzâb sûrelerinden 'ibârettir. Ve مَثَانِی الْعُودِ [mesâni’l-'ûd] Tanbûrların ve lavtanın ikinci tellerine denir, müfredi مَثْنَى [mesnâ]dır; lâkin meşhûr olan iki telli tanbûra denir, bulgari ve رِضْوَةٌ [ridvet] gibi. Ve مَثَانِی الْوَادِی [mesâni’l-vâdî] Derenin büklüm ve burgaç yerlerine denir. Ve مَثَانِی الدَّابَّةِ [mesâni’d-dâbbet] Davarın dirsekleriyle dizlerinden 'ibârettir, büküldükleri sebebiyle.

Diğer Diller

Türkçe : mesâni’l-vâdî

Osmanlıca Metinlerde Arama (711)
kürk mantolu madonna
TÜRKÇE / Sebahattin Ali - 1882

bir karşılaşmada karşılıklı kullanılan bir esenleme sözü ya da baş eğme, eli yukarıya kaldırma ya da başa götürme, şapka çıkarma, selam yukarısını hafifçe öne eğme ya da eli göğsün üzerine koyma biçimlerinden biriyle yapılan bir ...

çalıkuşu
TÜRKÇE / Reşat Nuri Güntekin - 1882

bir karşılaşmada karşılıklı kullanılan bir esenleme sözü ya da baş eğme, eli yukarıya kaldırma ya da başa götürme, şapka çıkarma, selam yukarısını hafifçe öne eğme ya da eli göğsün üzerine koyma biçimlerinden biriyle yapılan bir ...

Ücretsiz Kayıt Olarak 15 Gün Premium Kullanın

Daha fazla sonuca mı ihtiyacınız var? Bu madde ile ilgili 267 sonuç bulundu.
MİSAFİR KULLANICI
 • 10 Sözlük İçinde Arama
 • 3 Kelime Günlük Sorgu
 • 2 Hassas Arama Sonucu
 • 2 Benzerlerde Arama Sonucu
 • 2 Anlamlar İçerisinde bulma
 • 2 Metinler İçerisinde bulma
 • 500 Karakter Günlük Çeviri
 • 2 Kelime Günlük Çözümle
 • Kelime Özellikleri Yok
 • Kelime Kökeni Yok
 • Gelişmiş Filtre Yok
 • Reklam Gösterimi
ÜCRETSİZ KAYDOL
 • 25 Sözlük İçinde Arama
 • 5 Kelime Günlük Sorgu
 • 4 Hassas Arama Sonucu
 • 4 Benzerlerde Arama Sonucu
 • 4 Anlamlar İçerisinde bulma
 • 4 Metinler İçerisinde bulma
 • 1000 Karakter Günlük Çeviri
 • 3 Kelime Günlük Çözümle
 • Kelime Özellikleri Var
 • Kelime Kökeni Var
 • Gelişmiş Filtre Var
 • Reklam Yok
PAKET SATINAL
 • 50 Sözlük İçinde Arama
 • 250 Kelime Günlük Sorgu
 • Sınırsız Arama
 • Sınırsız Benzerlerde Arama
 • Sınırsız da bulma
 • Sınırsız Metinlerde bulma
 • 10000 Günlük Çeviri
 • 100 Kelime Günlük Çözümle
 • Kelime Özellikleri Var
 • Kelime Kökeni Var
 • Gelişmiş Filtre Var
 • Reklam Yok