Kadromuza Katılın

Kuluçka: Sözlüklerin hayat bulduğu yerdir. Kelime.com Sözlükler Veritabanını hep birlikte inşa ediyoruz. Kadromuza katılarak hem Türkçenin dil varlığını gün yüzüne çıkarmamıza destek verin, hem de emeğinizi kazanca dönüştürün. Kadromuza katılmak ve ücretlendirme hakkında bilgi almak için forma göz atabilirsiniz.

BAŞVURU FORMUNA GÖZ ATIN
Kuluçkanın 1. Aşaması
Henüz çıkmayan sözlükler
Lügat-ı Remzi
Doktor Hüseyin Remzi

Hüseyin Remzi’nin 1888’de kendi hattıyla yazarak iki cilt halinde bastırdığı sözlükte yaklaşık 55.000 madde başı vardır. Eserde Osmanlı Türkçesi’nde kullanılmayan Arapça ve Farsça birçok kelimeye yer verildiği görülmektedir. Sözlükte başta tıp terimleri olmak üzere fen bilimleri terimlerine geniş yer ayrılmış, ayrıca kimi maddeler için çizimler eklenmiştir.

Lügat-i Naci
Muallim Naci

Muallim Naci’nin vefatından sonra (1893) arkadaşı Müstecâbîzâde İsmet tarafından 1894’te müsveddeleri dikkate alınarak tamamlanmış ve ilk baskısı aynı yıl yapılmıştır. Türkçeye geçmiş Arapça ve Farsça kelimeler yanında dilimize Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren sözlükte yaklaşık 18.000 madde başı mevcuttur. Diğer sözlüklerden ayırıcı en önemli özelliği ise biyografi maddelerine de yer vermiş olmasıdır.

Müntahabât-ı Lügat-i Osmaniyye
James William Redhouse

J. W. Redhouse’un 1852-53’te hazırladığı sözlük yaklaşık 26.000 madde içermektedir. Sade ve anlaşılır bir dille yazılan sözlüğün 18.197 madde başını Arapça, 6761 madde başını ise Farsça kökenli kelimeler oluşturmaktadır. Sözlük, Osmanlı Türkçesinde kullanılan yabancı kökenli kelimelerin sadece Arapça ve Farsça olanlarının büyük çoğunluğu oluşturması bakımından sözlükçülük tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir.

New Persian-English Dictionary
Suleyman Hayyim

Süleyman Hayyim tarafından Farsça – İngilizce olarak kaleme alınan bu kapsamlı sözlük, en yaygın temel kelime ve deyimlerden oluşmaktadır. Sözlükte yaklaşık 40.000 madde bulunmaktadır. Modern Farsça, İran'da 30 milyondan fazla Afganistan'da ise 5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İran'da bu dil Farsça, Afganistan'da Dari olarak isimlendirilmektedir.


Kuluçkanın 2. Aşaması
Ham çevirisi yapılan sözlükler (Beta sürüm)
Lügât-i Ecnebiyye
Ali Seydî

Açıklama

İlerleme
0
Toplam Sayfa:209
Biten Sayfa:0
Kalan Sayfa:209

Kuluçkanın 3. Aşaması
Beta versiyondan çıkan sözlükler
B&T İngilizce Türkçe Sözlük - 2012
Komisyon

Birçok ülkede ana dil olarak kabul edilen İngilizce, ülkemizde de küçük yaşlardan itibaren öğretilmeye başlanmıştır. Büyük küçük herkes için vazgeçilmez olacak bu kaynakta, İngilizce kelimelerin anlamlarının yanı sıra onlarla ilgili örnek cümleler de verilmiştir.

İlerleme
100
Toplam Sayfa:544
Biten Sayfa:544
Kalan Sayfa:0
Kâmus-i Türki
Şemseddin Sami

Kamus-ı Türki, Türkçe'nin ilmi olarak ele alınan ilk sözlüğü olarak kabul edilmekle beraber aynı zamanda Türkçe'nin derli toplu ilk lügâtidir. Kelimelerin tertibi hususunda Batı'da yapılan çalışmaları esas alan müellif Türkçe, Arapça ve Farsça asıllı kelimelerde alfabetik sıraya riayet etmiş, kelimeleri harekeleri dikkate almadan "hurüf-ı heca" sırasıyla vermiştir. Sözlükte yer alan 29 bin civarındaki kelimelerin yaklaşık üçte biri Türkçe, geri kalanı Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca, İtalyanca ve diğer yabancı dillerden Türkçeye giren kelimelerden ibarettir. Şemseddin Sami'ye göre bir lügâtin, ait olduğu dilin kelime servetini gerçek bir surette gösterebilmesi için o dilin aslî kelimeleriyle birlikte kullandığı yabancı kelimeleri de göstermesi şarttır.

İlerleme
100
Toplam Sayfa:1608
Biten Sayfa:1608
Kalan Sayfa:0
Redhouse Turkish And English Lexicon - 1890
Sir J. William Redhouse

Sir James Redhouse tarafından pek çok esere başvurulup zengin bir derleme ile hazırlanan bu lügat, Türkçenin bütün kelimeleri içerir ve kendisinden sonra hazırlananlar da dahil olmak üzere Türkiye Türkçesinin en zengin sözlüğüdür.

İlerleme
100
Toplam Sayfa:2242
Biten Sayfa:2242
Kalan Sayfa:0
Kâmûsu'l-Muhît Tercümesi - 1814
Mütercim Âsım Efendi

el-Okyânûs, Arapça-Osmanlıca kaleme alınmış en önemli sözlüklerden biridir. Arapçaya dair müşküllerin halledilmesinde, Osmanlı Türkçesine ait metinlerin doğru anlaşılmasında ana müracaat metni olarak görülen bu şaheser, Arapça dil ve kültür servetini ve Türkçenin zengin söz varlığını tespit etmiş olmasıyla bugün de ehemmiyetinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

İlerleme
100
Toplam Sayfa:6420
Biten Sayfa:6420
Kalan Sayfa:0
Dictionnaire Général Français-Turc
Prof. Dr. Cybele Berk, Prof. Dr. Michel Bozdemir

Türkçe-Fransızca sözlükbilim çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Cybele Berk ve Prof. Dr. Michel Bozdemir tarafından hazırlanan sözlük, 16.000 kök kelimeyle, bu kökten türemiş binlerce söz ve kavramı içermektedir. Doğu Kütüphanesi Yayınları tarafından basılan sözlüğün dijital telifi çatı şirketimiz Hiperlink’e aittir.

İlerleme
100
Toplam Sayfa:478
Biten Sayfa:478
Kalan Sayfa:0
Akvaryum Türkçe Sözlük - 2012
Kolektif

Bir dilin yaşamsal damarları, o dilin sözcükleridir kuşkusuz. O dil ne kadar geniş bir sözcük dağarcığına sahip olursa o kadar zinde ve güçlü olur. Dil bilimcilerin, araştırmacıların ve edebiyatçıların görevi de dilinin başta sözcükleri olmak üzere, bütün yapısal ve anlamsal özelliklerini o ulusun bireylerine anlatmayı kavratmaktır. Dilin aşınmaya uğradığı dönemlerde, unutulmaya yüz tutan sözcükleri yeniden yaşam sahnesine çıkararak kullanılmalarını sağlamaktır. Bununla da yetinmeyip, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin dayattığı terimlere kendi sözcükle köklerinden yararlanarak yeni adlar bulmaktır. Amacımız bundan yüzlerce yıl önce Kaşgarlı Mahmut''un ve Ali Şir Nevai''nin yaptığı gibi, halk arasında, çeşitli yerelliklerde yaşayan ama halkın tümü tarafından bilinmeyen sözcükleri bularak herkesçe bilinmesini sağlamaktır. (Önsözden)

İlerleme
100
Toplam Sayfa:1038
Biten Sayfa:1038
Kalan Sayfa:0
Ansiklopedik İsimler Sözlüğü - 2000
Abdurrahman Dilipak

Her halkın kendi inanç ve kültüründen kaynaklanan, ona özel anlamlar yüklediği isimler vardır. Her halk bu isimleri kendi diline göre seslendirir. Anlamın güzel olması kadar, güzel bir ses uyumu da önemlidir. Çocuklarımıza verdiğimiz isimlerde belki de eksikliğini hissettiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz ya da dışa vurmak istediğimiz şeyleri seslendiriyoruzdur. İsimler çocuğumuzun kişiliği kadar, o ismi veren kişilikleri hakkında da ipuçları taşır. Bu isim sözlüğünü, bu düşüncelerle güzeli, doğruyu yakalamak için hazırladık. (Açıklamadan)

İlerleme
100
Toplam Sayfa:332
Biten Sayfa:332
Kalan Sayfa:0
Derleme Sözlüğü
Komisyon

Memleketin farklı bölgelerinde halkın kullandığı, yazı diline geçmemiş Türkçe kelimeleri toplayan Derleme Sözlüğü 900'e yakın gönüllünün katılımıyla meydana getirilmiştir. 12. cilt ek (Ek-I) cilt olarak çıkmıştır. Deyişlerin halk ağzında yaygın görülen biçimi madde başı olarak alınmış, yanına parantez içinde değişik biçimleri konulmuştur. Bu biçimlerin her birinin, anlamları verildikten sonra, nerelerde kullanıldığı da aynı madde içinde gösterilmiştir. Açık erişimde bulunan sözlük TDK tarafından 1963-1982 tarihleri arasında yayınlanmıştır.

İlerleme
100
Toplam Sayfa:4854
Biten Sayfa:4854
Kalan Sayfa:0
Vankulu Lügatı - 1589
Vankulu Mehmed Efendi

Vankulu Lügatı (Lügat-ı Vankulı), Osmanlı İmparatorluğu’nda, Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk eserdir. el-Cevheri’ye ait olan Tâcü’l-luġa ve ṣıḥâḥu’l-ʿArabiyye isimli eseri Vankulu Mehmed Efendi (ö. 1592) 1589 yılında tercümesi etmiştir. Osmanlı’da Terceme-i Sıhah-ı Cevheri adıyla yayımlanmıştı. Vankulu Lugatı olarak ün kazanan eserin Müteferrika matbaasındaki basım tarihi ise 1729’dur. İlk olarak 500 kadar basılan sözlük ihtiyaca mebni farklı tarihlerde 3 kez daha basılmıştır.

İlerleme
100
Toplam Sayfa:1422
Biten Sayfa:1422
Kalan Sayfa:0
Sözlük Kuluçkası Hakkında Merak Ettikleriniz
Cevabını aradığınız tüm sorular burada

Kuluçka programı sözlüklerin hayat bulduğu yerdir. Kitle-kaynak yöntemiyle faaliyete geçirilen projelerimizden aldığımız hızla kelime.com sözlükler veritabanının kuluçka uygulaması aracılığıyla daha da zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef, özellikle aranan nitelikleri haiz katılımcıların belirlenen sözlükleri veritabanına aktarmasıyla mümkün olacaktır.

Onay e-postası aldıktan sonra metin setlerine erişememeniz çalışılmakta olan sözlüğe ait bütün setlerin diğer kullanıcılar tarafından çevrilmeye başlandığını gösterir. Çalışılmakta olan setlerin zamanında teslim edilmemesi ilgili kullanıcının söz konusu seti iadesi anlamına gelir. Dolayısıyla ara ara sistemi kontrol ederek çevrilmeye hazır set olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Alınan set 10 gün içerisinde rahatlıkla bitirilebilecek zorluk düzeyinde olur. Söz konusu süre içerisinde bitmeyen set, ilgili kullanıcının erişimine kapatılır ve bir başka kullanıcı tarafından çalışılabilir. Teslim süresine riayetsizliğin herhangi bir yaptırımı yoktur; ama üç defa tekerrür eden aynı dikkatsizlik ilgili kullanıcının çevirmen listesinden çıkarılmasını gerektirir.

Hayır. Aynı anda tek bir set alınabilir; teslim edilerek gerekli adımların tamamlanmasının ardından bir başka set alınması mümkündür.

Sistem üç aşamadan oluşur. Her bir set kullanıcılar tarafından çevrildikten sonra bir uzman tarafından şekil ve muhteva olarak kontrol edilir. Ardından sistem moderatörü ilgili seti veritabanında erişilebilir hale getirir.

Bu programdaki sözlüklerin özellikle telif hakkı sorunu olmamasına dikkat edilir; Hiperlink/Kelime.com bu konuda son derece titiz ve riayetkârdır. Ayrıca dijital ya da basılı telifi çatı firmamıza ait olan sözlükler de gerekli süreçten geçmek kaydıyla veritabanına dâhil edilir.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı?

Aklınıza takılan sorunun cevabını iletişim sekmesinden mesaj yolu ile bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sözlük Kuluçkası nedir ve nasıl çalışır?

Kuluçka programı sözlüklerin hayat bulduğu yerdir. Amacımız herhangi bir telif sıkıntı bulunmayan veya telifi elimizde olan sözlükleri kitle-kaynak yöntemiyle veritabanına aktarmaktır. Sayfa sayfa işlenen her bir sözlüğün en ince detayına kategorize edildiği çevrimiçi web uygulamasıdır.